Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης των τ. αντιδημάρχων Σάμης

Επιστολή-αίτημα ανεξαρτητοποίησης έστειλαν οι πρώην αντιδήμαρχοι Σάμης Εριγώνη Βαλσάμου και Νικόλαος Ρασσιάς στο προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης.

Η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ: Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης

Κα Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Με την παρούσα επιστολή καταθέτουμε δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την Δημοτική παράταξη “Δημοτική Αναγέννηση” με την οποία αναδειχθήκαμε  Δημοτικοί  Σύμβουλοι στο Δήμο Σάμης.

Οι λόγοι είναι πολιτικοί και αφορούν στο σύνολό τους την αλλαγή πολιτικής της Δημοτικής παράταξης και Δημοτικής Αρχής και την παρέκκλιση από το προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Ο τρόπος λειτουργίας της παράταξης , με απουσία διαλόγου, συν διαμόρφωσης αλλά και σοβαρού πολιτικού σχεδιασμού για το μέλλον του Δήμου Σάμης είναι αντίθετος με την φιλοσοφία μας.

Η άποψή μας για τον τρόπο διοίκησης δεν ταυτίζεται πια με τον τρόπο προσέγγισης της δημοτικής Αρχής σε καίρια και σοβαρά ζητήματα.

Η παρέκκλιση από το προεκλογικό μας πρόγραμμα , η αποδόμηση αυτού και η απομάκρυνση από τις δεσμεύσεις αυτού προς την κοινωνία, δεν μας επιτρέπουν να στηρίζουμε τέτοιες επιλογές οι οποίες παρεκκλίνουν και από το γενικότερο όραμά μας για το Δήμο μας.

Οι ετερόκλητες συμμαχίες που δημιουργούνται ή θα δημιουργηθούν με ευθύνη της Δημ. Αρχής, δεν γνωρίζουμε πιθανόν που θα οδηγήσουν.

Η αναζήτηση των συγκλίσεων και της δημιουργικής και γόνιμης αντιπολίτευσης για το καλό του τόπου δεν μπορούν να αντικαθίστανται με συμπράξεις και συμμαχίες, που πλέον διαφαίνονται στο δήμο μας και μας αναγκάζουν να αποστασιοποιηθούμε , διότι θα δημιουργηθούν περαιτέρω αποκλίσεις που δεν θα μπορούμε να στηρίξουμε καθ’ ότι φέρνουν τον Δήμο Σάμης σε εξαρτημένη θέση, να ταλαντεύεται και να ακροβατεί με αποφάσεις που ελλοχεύουν κινδύνους για το μέλλον ύπαρξής του.

Ως υποστηρικτές της διάσπασης των Δήμων, της  αποκεντρωτικής διοίκησης , της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός Δήμου με αυτονομία και αυτοτέλεια, έναν Δήμο όχι υποστελεχωμένο αλλά με πλήρη στελέχωση πράγμα αδιαπραγμάτευτης απαίτησης μας  και με αμφίδρομη σχέση με τα αιτήματα των πολιτών, δεν μπορούμε να συνυπογράψουμε σε αποφάσεις που οπισθοδρομούν και αποκλίνουν απ΄την αρχική μας προεκλογική στόχευση.

Η πολιτική που εφαρμόζει πια η Δημ. Αρχή προβάλει πια στην κοινωνία μια εικόνα με την οποία δεν είμαστε σύμφωνοι. Επιπροσθέτως , η φιλοσοφία για το όραμα που έχουμε για τον Δήμο Σάμης

Δεν ταυτίζεται πλέον με αυτή της Δημ. Αρχής,  ειδικά σήμερα 7 Δεκεμβρίου που το διοικητικό κέντρο του Δήμου μας, έχει μετατραπεί σε πεδίο άσκησης κατασταλτικών αντιλήψεων και εκφράσεων.

Προσπαθήσαμε , πιστοί πάντα στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις , και δείχνοντας μέχρι και ανοχή αρκετές φορές έως και σήμερα, να αναδείξουμε και να καταθέσουμε  μέσα από μια τεράστια προσπάθεια για συνεργασία και συν διαμόρφωση , τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου Σάμης αλλά και τις δυνατότητες αυτού γιατί η στόχευση ήταν η αλλαγή, η αλλαγή από το “παλιό” αλλά και το ουσιαστικό όραμα για την μετεξέλιξη του νεοσύστατου Δήμου, σε έναν Δήμο με κοινωνικό πρόσημο, με αμεσότητα, με ορθό προγραμματισμό στα έργα υποδομής, με ουσιαστικές και καινοτόμες δράσεις και τομές για την καθημερινότητα των δημοτών, ενταγμένο σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού με βλέμμα τοπικό αλλά και πέρα από αυτό, σε έναν Δήμο … “από την αρχή”.

Πιο συγκεκριμένα , ο τρόπος που έφερε  και διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και όχι μόνο αυτή,  το ζήτημα με το  αιολικό πάρκο στον Ξερακιά, όπως και  η σύσταση της συγκεκριμένης Αναπτυξιακής Εταιρείας , που παρουσιάστηκαν  ως μονόδρομος, αφήνουν τον Δήμο εκτεθειμένο στα συμφέροντα άλλων, παρεκκλίνοντας από τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών και δεν διασφαλίζουν  τα συμφέροντα του Δήμου μας. Άποψή μας είναι ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν μονόδρομοι, αλλά πολιτικές επιλογές.

Η πολιτική μας επιλογή ανεξαρτητοποίησης στηρίζεται στις αξίες που το ίδιο το προεκλογικό μας πρόγραμμα ανέδειξε.

Ήταν τιμή για εμάς,  η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του Δήμου Σάμης και να εκφράζουμε την άποψή μας  για τα μείζονος σημασίας ζητήματα του τόπου.

Κάνουμε λοιπόν σαφές, ότι, από την θέση των  Ανεξάρτητων Συμβούλων, θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε δημόσια τους συλλογισμούς μας, να στηρίζουμε ιδέες και δράσεις προς τη σωστή κατεύθυνση από όπου κι αν προέρχονται, να ασκούμε  καλοπροαίρετη  κριτική , να καταθέτουμε προτάσεις και να προσπαθούμε πάντα για το συμφέρον του Δήμου Σάμης, με στόχευση σε αυτά που θα φέρουν την πραγματική αλλαγή.

Δηλώνουμε  ότι αποχωρούμε από την παράταξη “Δημοτική Αναγέννηση” και παραμένουμε ως Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  στο Δ.Σ του Δήμου Σάμης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΕΡΙΓΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ

Ερ. Βαλσάμου
Ν. Ρασσιάς