Η επιχορήγηση στους 4 Δήμους μας

501.534,35 Ευρώ θα διανεμηθεί συνολικά στους τέσσερις Δήμου του Νομού μας από την δεύτερη τακτική επιχορήγηση για το 2020 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, το ΥΠ.ΕΣ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα επιχορηγήσει όλους τους Δήμους της Χώρας με το ποσόν των 106.305.808,71 Ευρώ, και στο Νομό μας θα λάβουν τα κάτωθι ποσά:

Δήμος Αργοστολίου: 277.952,74

Δήμος Ιθάκης: 63.489,53

Δήμος Ληξουρίου: 81.481,95

Δήμος Σάμης: 78.610,13