Η ΕΣΕΕ προειδοποιεί για τη μεταβίβαση όλων των ασφαλιστικών οφειλών στο ΚΕΑΟ

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στ. σπαθής

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για την πληθώρα των εγκυκλίων που δημοσιεύονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από το Υπουργείο Εργασίας, προβαίνει σε διευκρινιστικές επισημάνσεις αναφορικά με την προσφάτως δημοσιευθείσα απόφαση διαβίβασης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών στο ΚΕΑΟ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 58039/3275 /28-12-2016 διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της απόφασης δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης. Από εδώ και στο εξής όλα τα χρέη προς τα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) , άνω και κάτω των 5.000 € θα εισπράττονται από το ΚΕΑΟ. Η προηγούμενη υπουργική απόφαση οικ.13822 /1089/2-5-2014 «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ», όπως ισχύει, καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 58039/3275/28-12-2016.

Μέχρι τώρα στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονταν από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ το ύψος της οφειλής έπρεπε να ανέρχεται στο ποσό των 5.000 € και άνω. Αναφορικά με τη μεταβίβαση ακινήτων ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα να μην χορηγούν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτη, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

4η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του ΚΕΑΟ

(Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016)

Οι βασικές διαπιστώσεις της ΕΣΕΕ είναι οι ακόλουθες:

Τονίζεται πως η διαβίβαση των ασφαλιστικών οφειλών κάτω των 5.000 € στο ΚΕΑΟ δε συνδέεται με τη διαδικασία των κατασχέσεων και ούτε αλλάζει κάτι σχετικά με αυτήν. Το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία κατάσχεση, για ποσό κάτω των 5.000€, ενώ κατασχέσεις επιδιώκονται μόνο όπου υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και μεγάλες οφειλές με αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής των εισφορών.

Στο τέλος του 2016 το συνολικό ποσό των οφειλών που είχαν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 17,54 δις € (τρέχον υπόλοιπο). Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά, καθώς οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών αφενός αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης ή από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί και αφετέρου μειώνονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση).

Εντός του τελευταίου τριμήνου το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο. αυξήθηκε κατά 615,3 εκ. €, που αναλογεί σε 3,64% αύξηση. Από αυτά, τα 395,5 εκ. € είναι αύξηση στις κύριες οφειλές και τα 219,8 εκ. € αύξηση στα πρόσθετα τέλη (3,23% και 4,68% αύξηση, αντίστοιχα). Μέσα στο Δ΄ Τρίμηνο εντάχθηκαν οι οφειλές 12.719 οφειλετών ύψους 181,9 εκ. € (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη).

Παρατηρείται συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 127.806 οφειλέτες (40,6% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας, ενώ το 64,6% των οφειλετών (203.504 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας.

Οι οφειλές στο ΚΕΑΟ το 2016 αυξήθηκαν κατά 2,2 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας από τα συνολικά 33,6 δις ευρώ των καταγεγραμμένων οφειλών 25ετίας και πλέον (από το 1990) σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, τα 21,6 δις είναι χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το 2009 και κατά τη περίοδο της κρίσης.

Αναλυτικά το 90% των απλήρωτων εισφορών, δηλαδή τα 30 δις ευρώ, αφορούν τα δύο μεγάλα ταμεία το ΙΚΑ με 19,5 δις ευρώ και τον ΟΑΕΕ με 10,5 δις ευρώ, ενώ ακολουθούν ο ΟΓΑ με 1,4 δις, το ΕΤΑΑ με 836 εκ. και το ΤΣΜΕΔΕ με 800 εκ. ευρώ.

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«…Αδιαμφισβήτητα, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που απορρέουν από τη θέσπιση του νέου ΕΦΚΑ, έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα προβληματισμού και ανησυχίας στην αγορά. Είναι γεγονός πως το όριο των 5.000 ευρώ λειτουργούσε ως ασφαλιστική δικλίδα και στην ουσία αποτελούσε ένα «μαξιλάρι» προστασίας για τους μικροοφειλέτες. Η μεταβίβαση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών από τα Ταμεία, στον εισπρακτικό μηχανισμό του ΚΕΑΟ για την εντατικοποίηση των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, όπως εκείνες των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, θα πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερα προσεκτικούς και να μας βρει ενημερωμένους, ώστε να αποφύγουμε ηλεκτρονικά κατασχετήρια και δεσμεύσεις επιχειρηματικών λογαριασμών.

Η ΕΣΕΕ, μάλιστα, προειδοποιεί ότι όσο καθυστερεί η ψήφιση και εφαρμογή του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τόσο περισσότερες επιχειρήσεις εκτίθενται στο κίνδυνο έκρηξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και τράπεζες. Αντιθέτως, ο «Μηχανισμός Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δίνει τη δυνατότητα στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους να ξεκινήσει τη διαδικασία βοήθειας για την ταυτόχρονη ρύθμιση όλων των υποχρεώσεών τους. Το μόνο λοιπόν που ενδέχεται να αποτελεί παρηγοριά στην απόφαση της διαβίβασης των οφειλών από το πρώτο ευρώ στο ΚΕΑΟ, είναι να βοηθήσει τον υπόχρεο να καλύψει έτσι το ελάχιστο απαιτούμενο όριο των 20.000 ευρώ, για την ένταξη του οφειλέτη στον μηχανισμό ρύθμισης, με το ενδεχόμενο πλεονέκτημα να «κουρευτούν» τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις της οφειλής…»

Εκ της ΚΡΑΝΗΣ

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής

Η Γραμματέας

Μαρία Σκλαβουνάκη