Η Ευρώπη συνεχίζει να εθελοτυφλεί

Η κυρίαρχη λογική και η πολιτική άποψη με την οποία οι ισχυροί της Ευρώπης «διαβάζουν» τα συνολικά οικονομικά προβλήματα είναι ίδια με εκείνη που επικρατεί και στις προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) μετά το 2019.    

Δεν μπορεί για παράδειγμα, όσον αφορά την κατανομή των πόρων, να μην γίνεται διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή, από μέγεθος σε μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί πιο δίκαιη κατανομή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλουμε όλοι και η «μοιρασιά» θα πρέπει να γίνεται με πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια, όχι με τη λογική «ο ισχυρότερος έχει και μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα».

Ειδικά με τους πόρους της Κ.Α.Π. οι προτάσεις της Κομισιόν ξεκινάνε με μείωση των Επιδοτήσεων που είναι απόλυτα αρνητικό για τον Θιακο-Κεφαλλονίτη Ελαιοπαραγωγό, Αμπελουργό, Κτηνοτρόφο, Μελισσοκόμο Δενδροκαλλιεργητή και Ψαρά, αφού, σε κάθε περίπτωση σημαίνει μεγαλύτερη φτώχεια. Θα έχουμε μείωση του προϋπολογισμού, όταν το ελάχιστο που πρέπει να δει η Ευρώπη με την ύφεση να καλπάζει, είναι ο προϋπολογισμός για τη γεωργία να παραμείνει στο ίδιο ύψος.

Η Ευρώπη συνεχίζει να πορεύεται με τις εθνικιστικές της λογικές και αντιλήψεις και όχι με μια λογική πολιτικής ενοποίησης και σύγκλισης. Μια Ευρώπη με ενιαία λογική και αντίληψη.

Ισχύει και στον αγροτικό τομέα ότι ισχύει με τα συνολικά προβλήματα που έχει η Ευρώπη σήμερα με την οικονομία, με την κατάρρευση των χωρών της περιφέρειας. Όσο όμως καταρρέει η περιφέρεια -κάτι που δεν καταλαβαίνει η Γερμανία -τόσο θα κινδυνεύουν να παρασυρθούν και οι ισχυρές σήμερα οικονομίες. Γιατί, για παράδειγμα, το 60% των Γερμανικών προϊόντων καταναλώνεται στην Ευρώπη.

Η πρόταση για τη νέα Κ.Α.Π., που θα σφραγίσει τις εξελίξεις και της Θιακο -Κεφαλλονίτικης γεωργίας μετά το 2019, εκτιμάται ότι πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνεννόηση και να διαμορφωθεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ντόπιας γεωργίας και διασφαλίζουν τα συμφέροντα των Θιακο-Κεφαλλήνων Αγροτών.

Ο τόπος μας και η χώρα γενικότερα, δεν έχει ανάγκη από αγροτική πολιτική με βάση τους αυτοσχεδιασμούς του εκάστοτε Υπουργού Γεωργίας, αλλά σταθερό πλαίσιο αγροτικής πολιτικής.

Θέλουμε Κ.Α.Π. ισχυρή, με σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να είναι εφικτή η Παραγωγική Ανασυγκρότηση και η στήριξη του Τουρισμού στο Αγροδιατροφικό μοντέλο καθώς και η ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας και μαζί με αυτή της Βιομηχανίας Μεταποίησης τοπικών Αγροκτηνοτροφικών Προϊόντων μετά το 2019.