Η Ιλ. Τζανετάτου πρόεδρος στο «Π. Α. Βαλλιάνου»

Μετά από αρχαιρεσίες στο Κληροδότημα «Παναγή Α. Βαλλιάνου» για την διετία 2018-2020 που πραγματοποιήθηκαν στις 19.3.2018, η σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ιλαριανή Τζανετάτου του Γρηγορίου

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Χουρμούζης του Πολεμάρχου

Ταμίας: Ευρυβιάδης Σκλάβος του Σπυρίδωνος

Μέλη: Γεώργιος Κουρής του Σπυρίδωνος, Νικόλαος Μπούκας του Γεωργίου, Γεράσιμος Νεόφυτος του Φωτίου, Κωνσταντίνος Στό βερης του Φωτίου

Διευκρινίζεται ότι η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Παναγή Α. Βαλλιάνου», διαχειρίζεται (βάσει καταστατικής διάταξης ) και το Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φωτεινού Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας».