Η λίστα με τους 29 φορολογικούς παραδείσους

Λίστα με 29 κράτη που αποτελούν «φορολογικούς παραδείσους» έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για κράτη που δεν συνεργάζονται με την Ελλάδα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με λογαριασμούς ή άλλα οικονομικά στοιχεία Ελλήνων πολιτών.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στα συγκεκριμένα κράτη δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδα των επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει τα πρώτα στοιχεία από τα συνεργαζόμενα κράτη για τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες Ελλήνων στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να τα διασταυρώσει με τη φορολογική εικόνα που εμφανίζουν στην Ελλάδα.

Τα μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες-χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 65, του ν. 4172/2013), για το έτος 2016 είναι τα εξής:

  1. Ανδόρα, 2.Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, 3.Μπαχάμες, 4.Μπαχρέιν, 5.Μπαρμπάντος, 6.Μπρουνέι, 7.Νήσοι Κουκ, 8.Ντομίνικα, 9.Γρενάδα, 10.Γουατεμάλα, 11.Λίβανος, 12.Λιβερία, 13.Λιχτενστάιν, 14.Μαλαισία, 15.Νήσοι Μάρσαλ, 16.Μονακό, 17.Ναούρου, 18.ΠΓ-ΔΜ,19.Νιούε, 20.Παναμάς, 21.Φιλιππίνες, 22.Αγία Λουκία, 23.Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, 24.Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, 25.Σαμόα, 26.Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ, 27.Βανουάτου, 28.Ουρουγουάη, 29.Χονγκ-Κονγκ.

Σύμφωνα με την περίπτωση ιγ του άρθρου 23 του ΚΦΕ, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν σε πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους.