Η λειτουργία της ΔΕΥΑΚ

Από την ΔΕΥΑΚ ανακοινώθηκαν τα εξής:

Α) Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο της υπηρεσίας στο Ληξούρι για το χρονικό διάστημα από 02/04/2018-13/04/ 2018 θα λειτουργήσει εκτάκτως τις κάτωθι ημερομηνίες:

  •  Μεγάλη Τετάρτη 04/ 04/2018.
  •  Νέα Τετάρτη 11/04/ 2018, και ώρες 08.30’ π.μ.-1.30’ μ.μ.

Από τις 16/04/2018 θα επανέλθουμε στην κανονική καθημερινή λειτουργία του γραφείου.

Β) Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο της υπηρεσίας στη Σάμη για το χρονικό διάστημα από 02/04/2018-13/04/2018 θα λειτουργήσει εκτάκτως τις κάτωθι ημερομηνίες:

  •  Μεγάλη Δευτέρα 02/ 04/2018.
  •  Μεγάλη Πέμπτη 05/ 04/2018.
  •  Νέα Τρίτη 10/04/ 2018.
  •  Νέα Πέμπτη 12/04/ 2018, και ώρες 8 π.μ.-3 μ.μ.

Από τις 16/04/2018 θα επανέλθουμε στην κανονική καθημερινή λειτουργία του γραφείου.

Γ) Σας ενημερώνουμε ότι για την περιοχή της Δ.Ε Πυλάρου, υπάλληλος της υπηρεσίας θα βρίσκεται στο ΚΕΠ Πυλάρου στις 11, 12 και 13/04/2018 (Νέα Τετάρτη, Νέα Πέμπτη και Νέα Παρασκευή) και ώρες 9 π.μ.-1 μ.μ., για την εξόφληση λογαριασμών περιόδου 3/2017.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ανουσάκης