Η μισθοδοσία στο Δήμο Σάμης

Παντελής Αμούργης

Φίλοι συνδημότες,

Σε σχέδιο τροπολογίας που θα περάσει σήμερα με νομοσχέδιο του Υπουργείο Ανάπτυξης θα προταθεί η δυνατότητα και όχι η υποχρέωση αιτήματος καταβολής μισθοδοσίας των νεοσυσταθέντων Δήμων από τους Δήμους όπου βρίσκεται η έδρα των καταργούμενων.

Με άλλα λόγια, και ο νέος Δήμος Σάμης μπορεί να ζητήσει από τον Δήμο Αργοστολίου τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας καταβολής μισθοδοσίας των υπαλλήλων του, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πιστοποιημένου εκκαθαριστή (υπαλλήλου).

Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, παρατηρείται μεγάλη επιβράδυνση της ουσιαστικής αυτονομίας του Δήμου μας, καθώς ακόμη και η διαδικασία σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν και ρυθμίζουν τις τρέχουσες, ενεργές συμβάσεις των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Σάμης (Δρογκαράτη, Μελισσάνη κ.λπ,) και οι οποίες θα έπρεπε να είχαν εκπονηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Αναμένοντας την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου, ευελπιστούμε ότι οποιαδήποτε τροπολογία θα έχει επί της ουσίας θετικό και μόνο πρόσημο για την πλήρη αυτονομία των νεοσύστατων Δήμων.

*Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Δημοτικός σύμβουλος  του νέου Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας