Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εξοπλίζει τους άνεργους

Ροδή Κράτσα

Υπεγράφη από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, στην έδρα της ΠΙΝ στις Αλυκές Ποταμού στην Κέρκυρα, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, η σύμβαση έργου με την ανάδοχο εταιρεία «Άποψη» και τον εκπρόσωπό της, Χαράλαμπο Ζαφειρόπουλο, για την Πράξη «Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Π.Ι.Ν.» με Κωδικό ΟΠΣ 5067162 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Πρόκειται για Πράξη, της οποίας φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και αποτελείται από τρία υποέργα με συνολικό προϋπολογισμό 1.999.185,5 €.

Το πρώτο υποέργο αφορά στη συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση (π/υ 861.250 €), το δεύτερο υποέργο αφορά στην καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους (π/υ 1.037.887,5 €) και το τρίτο αφορά στην αυτεπιστασία -διοίκηση, διαχείριση της Πράξης, δημοσιότητα & υποστηρικτικές ενέργειες της Πράξης (π/υ 100.048 €).

Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε 650 ανέργους (νέους [15-29 ετών] και μακροχρόνια άνεργους [29-55 ετών] επαπειλούμενους από φτώχεια) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται άμεσα στους άνεργους και τους προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Στόχος της πράξης είναι να προετοιμαστούν οι ωφελούμενοι, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Όπως τόνισε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου:

«Το θέμα σχετίζεται με την ανταγωνιστικότατα των ανέργων που θέλουν να μπουν στην απαιτητική αγορά εργασίας. Συνδέεται με την προσωπική ευημερία, με την κοινωνική συνοχή και με τις μεγάλες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό ειδικευμένων που παρουσιάζει η αγορά εργασίας, όχι μόνο στην Περιφέρειά μας, αλλά σε όλη τη χώρα και την Ε.Ε.

Έχουμε, ήδη, ξεκινήσει μια δυναμική πορεία για την τουριστική ανάπτυξη, η οποία συμπαρασύρει το εμπόριο, τον πρωτογενή τομέα, όλες τις υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε την επιτάχυνση των διαδικασιών, της κατάρτισης και της ποιοτικής εκπαίδευσης για να δυναμώσουμε τους ανέργους, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τώρα, στην αρχή της τουριστικής περιόδου, που είναι έντονη και διάχυτη η αναζήτησή ανθρώπινου δυναμικού, καταλαβαίνουμε τη σημασία της σημερινής υπογραφής σύμβασης, ουσιαστικά και συμβολικά».

Από τη δική της πλευρά, η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης, Μελίτα Ανδριώτη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως:

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση για την κατάρτιση των συμπολιτών μας, καθώς το πρόγραμμα εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιακών κλάδων, όπως είναι ο ξενοδοχειακός, η εστίαση, το λιανικό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και υποστηρικτικές διοικητικές ή γραμματειακές θέσεις».

Όπως εξήγησε η αρμόδια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Αντιπεριφερειάρχης: «Οι ωφελούμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν στην εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου ως υπάλληλοι υποδοχής, στην εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου & στα διατροφικά πρότυπα, στο λιανικό εμπόριο ως πωλητές, στη χρήση τεχνικών & εργαλείων για ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), στον σχεδιασμό ιστοσελίδων & εφαρμογών, αλλά και στη διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος επιμερίζονται σε 325 στην Κέρκυρα, 130 στη Ζάκυνθο, 110 στην Κεφαλονιά, 75 στη Λευκάδα και 10 στην Ιθάκη».

Η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

Α) Διοίκηση, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Υποστηρικτικές Ενέργειες της Πράξης.

Β) Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης επαγγελματικού προσανατολισμού (5 συνεδρίες συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο)

Γ) Παροχή κατάρτισης η οποία περιλαμβάνει: * θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών * πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών

Δ) Πιστοποίηση προσόντων στους ωφελούμενους σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ

Ε) Καταβολή επιδόματος κατάρτισης στους ωφελούμενους

Η προετοιμασία του προγράμματος και των πινάκων των ωφελουμένων θ’ αρχίσει άμεσα και η κατάρτιση θα εξελιχθεί σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και χρονοδιαγράμματα.