Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συνεπής στις υποχρεώσεις της και διαψεύδει δημοσιεύματα

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε, την 1η Φεβρουαρίου 2016, ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με το οποίο καλούνται 6 Περιφέρειες να καταβάλλουν τις μηνιαίες αποδοχές των Σχολικών Νοσηλευτών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που εργάζονται στην εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης.

Στις εν λόγω «ασυνεπείς» Περιφέρειες, είτε λόγω ασαφούς διατύπωσης της ανακοίνωσης-δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας είτε λόγω παρανόησης από συντάκτες-δημοσιογράφους, εντάσσεται και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, παρότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την χρηματοδότηση από πλευράς ΠΙΝ.
Συνεπώς με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδουμε τα δημοσιεύματα που -και σε τοπικό επίπεδο- εντάσσουν την ΠΙΝ στις περιφέρειες που δεν έχουν χρηματοδοτήσει τις ευαίσθητες αυτές δομές του ΕΣΠΑ και παρακαλούμε για την διόρθωση όσων δημοσιευμάτων εμπλέκουν σ’ αυτό την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Για τη δική σας ενημέρωση παραθέτουμε αυτούσια την επίμαχη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:
«Το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν ερωτημάτων και διαμαρτυριών που δέχεται για τη μη καταβολή των μηνιαίων αποδοχών των Σχολικών Νοσηλευτών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που εργάζονται στην εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΕΣΠΑ 2014-20, το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων μέσω της επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, έχει προβεί στην πληρωμή μισθοδοσίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας που έχουν χρηματοδοτήσει την πράξη.

Λόγω της μη χρηματοδότησης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την προαναφερόμενη Πράξη από τα ΠΕΠ Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας, δεν έχει, δυστυχώς, καταστεί εφικτό να καταβληθούν οι μηνιαίες αποδοχές των προσληφθέντων Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ που υπηρετούν στα γεωγραφικά όρια των συγκεκριμένων Περιφερειών.
Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους αιρετούς Περιφερειάρχες των ανωτέρω Περιφερειών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και άμεσα να προβούν στη χρηματοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ, ώστε, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι το ταχύτερο δυνατόν».