Η πλαζ της Παλιοσταφίδας έχασε τη Γαλάζια Σημαία της

Δεκαεπτά (17) ακτές βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2019 και έχασαν το βραβείο τους επειδή δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Στις υπόψη ακτές η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική. Οι αξιολογητές όμως της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου Χώρου. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Οι 17 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:

 • n Ακτή Μπατσί, Δήμος Άνδρου, Π.Ε. Ανδρου
 • n Ακτή Κακιά Λαγκάδα, Δήμος Κυθήρων, Αττική
 • n Ακτή Αλυκή, Δήμος Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαίας
 • n Ακτή Διγελιωτικά, Δήμος Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας
 • n Ακτή Νιφορέικα, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαίας
 • n Ακτή Τηγάνια, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαίας
 • n Ακτή Περιγιάλλι, Δήμος Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας
 • n Ακτή Αμμόγλωσσα-Κεραμωτή 1, Δήμος Νέστου, Π.Ε. Καβάλας
 • n Ακτή Μπούκα-Παλιοσταφίδα, Δήμος Κεφαλλονιάς, Π.Ε, Κεφαλλονιάς
 • n Ακτή Γύθειο 2/Σελινίτσα, Δήμος Ανατολικής Μάνης Π.Ε. Λακωνίας
 • n Ακτή Μαυροβούνι 2, Δήμος Ανατολικής Μάνης Π.Ε. Λακωνίας
 • n Ακτή Νέοι Πόροι, Δήμος Δίου-ΟλύμΠου, Π.Ε. Πιερίας
 • n Ακτή Παντελεήμονας 1, Δήμος Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας
 • n Ακτή Μονολίθι, Δήμος Πρέβεζας, Π.Ε, Πρ εζας
 • n Ακτή Πλατάνια, Δήμος Πρέβεζας, Π.Ε, Πρέβεζας
 • n Ακτή Τσούκες Δήμος Πρέβεζας, Π.Ε, Πρέβεζας
 • n Ακτή Λη/My Pefkos, Δήμος Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου

Εκ μέρους της Εθνικής επιτροπής κρίσεων και της
Συντονιστικής 
Επιτροπής τουΠρογράμματος
 Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμια
Υπεύθυνη Συντονισμού Προγράμματος
«Γαλάζια Σημαία» Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Τηλ: 210 3314 563, 210 3255 341-Fax: 210 3225 285 E-mail: blueflag@eepf.gr
Ιστοθέση: www.eepf.gr