Η ΠΟΛΙΣ (ΜΟΥ): Το νέο βιβλίο του Αλέκου Καλαφάτη

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του τ. υπουργού Αλέκου Καλαφάτη με αναφορά στις δύο Δημοτικές θητείες, με συγκεκριμένες ενέργειες και αποτελέσματα, καθώς και με σκέψεις και απόψεις για το σήμερα.

Στο βιβλίο η Πόλις (μου), ο Αλέκος Καλαφάτης επιχειρεί μια καταγραφή των ενεργειών των δύο δημαρχιακών θητειών του (1983-86 και 1991-94). Σχέδια, μελέτες, έργα αποδίδονται με βιωματική αφηγηματική γραφή.

Ταυτοχρόνως ο Αλέκος Καλαφάτης εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις για σημερινά ζέοντα ζητήματα που αφορούν την πολιτική και κοινωνική μας ζωή, τόσο στην τοπική όσο και στην εθνική διάσταση.