Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διοίκηση

Παντελής Αμούργης

Με αφορμή τα όσα ελέχθησαν στο από 22.12.2019 δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σάμης και αφορούσαν την σύνταξη εκ μέρους μου σχεδίου επιστολής στην Περιφέρεια ως προς το ζήτημα αντιμετώπισης των καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων στην Αγία Ευφημία, θα αρκεστώ απλώς σε μία διευκρίνιση.

Όπως αναφέρθηκε και στο ως άνω δημοτικό συμβούλιο πάρθηκε ομόφωνα η προφορική απόφαση να αναλάβω να συντάξω σχέδιο για μία επιστολή διαμαρτυρίας προς την Περιφέρεια, η οποία πράγματι εκπονήθηκε αλλά δεν εστάλη ποτέ. Γιατί; Με την πρόφαση ότι δεν εγκρίθηκε από το σώμα η αποστολή της, το οποίο ίδιο σώμα ζήτησε να συνταχθεί και συμφωνήθηκε σε γενικές γραμμές το περιεχόμενό της!

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε συγκρούσεις, αφού όλοι νοιαζόμαστε και πρέπει να νοιαζόμαστε ακριβώς για τον ίδιο στόχο: το καλό της πατρίδας μας, του νησιού μας και της περιοχής μας. Πρέπει να υπάρχει προσοχή στον χειρισμό της εκάστοτε κατάστασης και να μην βιάζεται κανείς να βγάζει συμπεράσματα για πράξεις που μόνο καλό μπορούν να αποφέρουν στον τόπο. Σε προηγούμενο άρθρο μου κατέκρινα αυτή την αντιφατικότητα και το πισωγύρισμα του Δημάρχου να μην στείλει την επιστολή. Η απόφαση για τα αυτονόητα, ήτοι την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, άπτεται των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με τον νόμο (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). Αποτελεί μία ενέργεια, η οποία μπορεί να ασκηθεί με πρωτοβουλία του εκάστοτε δημάρχου.

Η Διοίκηση, εξάλλου, οφείλει να παίρνει πρωτοβουλίες. Όμως, η γνώμη της μειοψηφίας πρέπει να ακούγεται και γιατί όχι να κάνει και θόρυβο, αλλιώς είναι πολύ εύκολο μέσα από την απόλυτη σιωπή της όποιας εξουσίας να μεταπηδήσει κανείς στην απαγορευμένη λογοκρισία.

* Δημοτικός Σύμβουλος Σάμης, επικεφαλής της Παράταξης «Δημοτική Συνείδηση»