Η σύνθεση της νέας Δημοτικής Αρχής της Ιθάκης

Δ. Στανίτσας

Ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονυσης Στανίτσας ανακοινώνει την σύνθεση της νέας Δημοτικής αρχής για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αναπληρωτής Δημάρχου – Αντιδήμαρχος, Ύδρευσης και Παιδείας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Αλληλεγγύης: ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ
Αντιδήμαρχος: Ηλεκτροφωτισμού και Αθλητισμού: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΡΙΖΑΣ

Πρόταση για Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ θητεία μέχρι 30-6-2026

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΔΕΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΖΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόταση μέχρι 30-6-2026

Πρόεδρος: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέλος: ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη:
ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορκωμοσία Δημάρχου, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων έχει οριστεί η 17η Δεκεμβρίου ώρα 18:30 στο Δημοτικό Μορφωτικό Κέντρο.