Η Τίτσα πρόεδρος Δημοτ. Υπαλλήλων

Η πρόεδρος των Δημοτικών Υπαλλήλων Τίτσα Τσιμάρα

Συγκροτήθηκε χθες σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης που προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Ιουλίου.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ είναι:

1) Σταματούλα Τσιμάρα Πρόεδρος

2) Ιωάννης Μικελάτος Γενικός Γραμματέας

3) Δημήτριος Σταθούλιας Α/Πρόεδρος

4) Διονύσης Δημητράτος Ταμίας

5) Ευφημία Διονυσάτου Οργανωτική Γραμματέας