Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, στην επιτομήν της!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

➔ΔΙΑΜΑΡΤΥΡOΜΕΘΑ εντόνως, και …εσπευσμένως επικαλούμεθα το …Διεθνές Δίκαιον …κ.λπ., γιατί …«ο Σκοπιανός ηγέτης παραβιάζει την Συμφωνίαν των Πρεσπών και εκδίδει Διαβατήρια με σκέτο το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, αντί της ΒΟΡΕΙΑΣ»!!!!

➔ΜΑ …καλά …ΣΤΕΚΟΥΜΕ;;;

➔OΠΩΣ θα έλεγαν και οι της …υπερβολικής, γλωσσικής μας …προόδου Νέοι μας;

➔TΙ περίπου περιμέναμε;

➔ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, δεν …ποιούμεν την νήσσαν, δεν κάνουμε το …παπάκι, για να μην εξευτελιζόμεθα και δη διεθνώς, έτι περισσότερον;

➔ΓΙΑΤΙ υπενθυμίζουμε …αναμοχλεύουμε, την …μακακίαν μας;

➔ΓΙΑ να …όζει, να βρωμάει …περισσότερον;

➔ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ κάτι το …απρόσμενον; Το μη αναμενόμενον;

➔TO …«unexpected»;

➔ΔΕΝ το …επεριμέναμε; Δεν…

➔ΤΟΝ Τύπον τον εκτός των συνόρων μας τέτοιον, δεν τον …παρακολουθούμε;

➔ENΑΣ, έστω μόνον ένας, των Πολιτικών μας …Ελπίδων, δεν βρέθηκε στο Εξωτερικό;

➔«ΒΟΡΕΙΑ», την …άκουσε, από τα χείλη, των όποιων αλλόθροων;;;

➔MA …τόσο ….μ……., τέλος πάντων, είμαστε;

➔Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου….

➔ΚΑΛΗΝ εβδομάδα, σας εύχομαι!

➔ΑΡΧΙΣΕ, με τους καλύτερους …«οιωνούς»!!!