«Η υπόθεση άπτεται λεπτών χειρισμών και δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης συζήτησης»

Γ. Αλυσναδράτος

Απάντηση στον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Τζωρτζάτο έστειλε ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου κ. Μάκης Αλυσανδράτος για το θέμα της έκτακτης σσυγκλισης του Δ.Σ. που ζήτησε ο πρώτος για την υπόθεση του «Σκανδάλου Σικυών Μπητς».

Στην επιστολή ο κ. Αλυσανδράτος τονίζει ότι «το θέμα έχει συζητηθεί και επειδή η υπόθεση άπτεται λεπτών χειρισμών δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω συζήτηση».

Ολη η απάντηση έχει ως εξης:

Αργοστόλι:

9/10/2017

Αριθ. Πρωτ.: 31449

ΠΡΟΣ: κ. Γεώργιο Τζωρτζάτο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Δηµοτικού Συµβουλίου

ΣΧΕΤ.: Η από 4/10/2017 επιστολή σας.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική επιστολή σας για άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση της περίπτωσης της κληροδοσίας του Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου που αφορά το ξενοδοχείο «ΣΙΚΥΩΝ» σας αναφέρουμε” τα εξής:

Όπως γνωρίζετε το θέμα της Κληροδοσίας Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου συζητήθηκε εκτός η μερήσιας διάταξης επισταμένως και εκτενώς στη 15η τακτική συνεδρίαση του Δηµοτικού Συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα στις 31 Αυγούστου 2017. Ομοίως και στην ειδική συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2017 δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με τις αναγκαίες νοµικές ενέργειες. Θέτουμε υπόψη σας ότι η εν λόγω υπόθεση άπτεται λεπτών νομικών χειρισµών ενώ πλέον εκκρεμεί και σχετική αναφορά του Δήμου μας τόσο στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλληνίας όσο και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκηση για αναζήτηση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών των εμπλεκομένων στην υπόθεση προσώπων-αξιωµατούχων του πρώην Δήμου Παλικής όπως και τυχόν ευθυνών των φερομένων ως σημερινών μετόχων.

Η εν λόγω αναφορά βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρµόδιες αρχές και στο πλαίσιο της μυστικότητας της ποινικής και πειθαρχικής προδικασίας, η οποία αποτελεί αρχή που πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστή από όλους µας και για όσο αυτή διαρκεί δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης του εν λόγω θέματος.

Σε κάθε περίπτωση όμως επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι έχουν γίνει και γίνονται όλες οι νόμιμες ενέργειες αφενός μεν για να διασφαλιστούν τα σημφέροντα του Δήμου και να υλοποιηθεί η βούληση του διαθέτη αφετέρου για να αναδειχθούν οι υπεύθυνοι οι οποίοι έθεσαν σε σοβαρό κύνδινο το περουσιακό στοιχείο του Δήμου μας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπύρος-Γεράσιμος

Αλυσανδράτος

Γ. Τζωρτζάτος