Θα ονομάζεται οριστικά «Οδυσσέας» το Λιμάνι του Πισαετού Ιθάκης

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης, ανταποκρίθηκε και συντάχθηκε με την πρότασή μου για το όνομα του νέου λιμανιού μας στον Πισαετό.

Οριστικά «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» λοιπόν, με όλο το νησί και όλες τις δυνάμεις του σύμφωνες. Ευχαριστώ το δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την θετική ανταπόκριση στην πρόταση.

Ακολουθεί η μακέτα της στήλης με την ονομασία του λιμανιού μας, που άμεσα θα κατασκευαστεί στην είσοδο του λιμανιού μας, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Θανάσης Λιβιτσάνης

Έπαρχος Ιθάκης