Θόδωρος Γαλιατσάτος: Εμείς και αυτοί…

Ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Από την ΑΝΑΣΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Εμείς (2014-2019) : Οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε, χρηματοδοτήσαμε.

Αυτοί (2019-2023) : Δεν ασχολήθηκαν, απέτυχαν, έχασαν και τις χρηματοδοτήσεις.

Τρεις ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις και δράσεις  της ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ για την Κεφαλονιά υπήρξαν:

Το έργο της διάνοιξης νέας οδού Αεροδρόμιο – Κρανιά.

Η βελτίωση-διαπλάτυνση-αναβάθμιση της επαρχιακής οδού Καραβόμυλου – Αγίας Ευφημίας.

Το ανοικτό Θέατρο Λαυράγκα στα Ραζάτα μαζί με την ανακατασκευή της κτιριακής υποδομής.

Νέα οδός Αεροδρόμιο – Κρανιά:

Εντάχθηκε από την ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ τον Μάιο 2019 στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήθηκε με 8.356.600 ευρώ. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η πρόοδος είναι ελάχιστη. Η περιφερειακή αρχή Κράτσα το άφησε στην τύχη του, αναγκαστικά δεσμεύονται πόροι και από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δρόμος Καραβόμυλος – Αγία Ευφημία:

Εντάχθηκε μετά από αίτημα της ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 2018 με προϋπολογισμό 7.200.000 ευρώ. Η περιφερειακή αρχή Κράτσα δεν ασχολήθηκε πλήρως, πρόοδος καμία, η χρηματοδότηση σε κίνδυνο.

Θέατρο Λαυράγκα:

Εντάχθηκε στο Interreg Ελλάδα-Ιταλία από την ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ με προϋπολογισμό 2.600.000 ευρώ. Η περιφερειακή αρχή Κράτσα δεν μπόρεσε ούτε την υπάρχουσα (από την δημαρχιακή θητεία Μ. Φόρτε) μελέτη να επικαιροποιήσει, το έργο απεντάχθηκε, η χρηματοδότηση χάθηκε!

Εκφράζουμε την λύπη μας για την αρνητική αυτή εξέλιξη για την Κεφαλονιά.

18 εκατομμύρια ευρώ αναξιοποίητα, ο τόπος μας να χάνει τις ευκαιρίες.

Η ΑΝΑΣΑ δεσμεύεται και θέτει τα ώριμα αυτά έργα ως πρώτης προτεραιότητας για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο που ξεκινά την 1/1/2024.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά