Θόδωρος: Ο ΦΟΔΣΑ Ι.Ν. ανεξέλεγκτος συνεχίζει να παρανομεί

Θ. Γαλιατσάτος

Από την ΑΝΑΣΑ (επικεφαλής Θεόδωρος Γαλιατσάτος) εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Διαβάζουμε από την (νέα) ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Βουλή σχετικά με την λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων: «…Εντύπωση όμως, προκαλεί το γεγονός ότι ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. -δίχως να έχει προηγηθεί η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Ι.Ν.- είχε ήδη προχωρήσει από τις 06-07-202
1 στην Απόφαση για ανάθεση Σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016. Μάλιστα, στην προαναφερόμενη απόφασή τους, αναφέρουν ότι είχαν ήδη συνάψει Προγραμματική Σύμβαση, πράγμα που δεν ίσχυε τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως αποδεικνύεται από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επιπρόσθετα, διαπιστώνουμε από την υπ’ αριθ. 429/2021 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η απορριφθείσα απευθείας ανάθεση αφορά στην ίδια εργολαβική εταιρεία προς την οποία τους περασμένους μήνες έγιναν άλλες δύο παρόμοιες αναθέσεις δίχως προηγούμενη δημοσίευση. Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε σχετικές ενέργειές τους που έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημιουργούν ερωτήματα, καθώς έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις (Απ. 4/22-04-2021 και 5/22-04-2021 της Επιτροπής αρ. 152) που αμφισβητούν τη νομιμότητα της συγκρότησης του εν λόγω Φορέα: – Απ. 59/06-07-2021 και 93/23-09-2021 (AΔΑ:6ΦΟΒ46ΜΜΜ7-ΗΛΕ, Ω14Κ46ΜΜΜ7-44Ω): Απευθείας ανάθεση έργου «Αποκατάσταση καταστροφών από τον κυκλώνα ΙΑΝΟ στη Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεφαλλονιάς», ΠΥ 186.372€, στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» – Απ. 62/06 -07-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ7Φ46ΜΜΜ7-ΖΟΛ): Απευθείας ανάθεση έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Απορριμμάτων Κεφαλλονιάς», ΠΥ 310.000€, στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.». Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις ανατέθηκαν απευθείας στον συγκεκριμένο εργολάβο, δίχως να έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση, με το σκεπτικό ότι είτε οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να εκτελεστούν αποκλειστικά από τον ίδιο ή ότι εάν εισέρχονταν στους χώρους τα οχήματα άλλου εργολάβου τότε υπήρχε κίνδυνος ατυχημάτων ή ακόμη ότι μια σύμβαση με άλλον οικονομικό φορέα θα δημιουργούσε δυσκολίες στην επισπεύδουσα υπηρεσία…» Δηλαδή η περιφερειάρχης κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου ως πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ–ΙΝ και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του φορέα αυτού έδωσαν απ’ ευθείας με τρείς αποφάσεις τους στον ίδιο ανάδοχο 2,2 εκατομμύρια ευρώ, για να …μην τρακάρουν τα φορτηγά μεταξύ τους (αν αναλάμβανε άλλος ανάδοχος)! Δυστυχώς η ΑΝΑΣΑ επαληθεύεται κάθε μέρα όταν, από την αρχή της δημιουργίας αυτού του μορφώματος, μιλήσαμε για εργαλείο διευθέτησης οικονομικών συμφερόντων και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος που καμία σχέση δεν έχει με τις μεγάλες και πιεστικές ανάγκες ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα νησιά μας. Άλλωστε η κάκιστη εικόνα στους ΧΥΤΑ Λίβας Ζακύνθου και Παλλοστή Κεφαλονιάς και η αθλιότερη του Τεμπλονίου στην Κέρκυρα ομιλεί από μόνη της. Εμείς θα επιμείνουμε, και για την ορθολογική και φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων και για την τήρηση της νομιμότητας και για την προστασία του δημόσιου χρήματος. «Αργεί το Πάσχα, μα ‘ρχεται», μας θυμίζει το λαϊκό γνωμικό.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ ΑΝΑΣΑ

για τα Ιόνια Νησιά