Θόδωρος: Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στο Δ. Κεφαλονιάς

Την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και πρασίνων σημείων στο Δήμο Κεφαλονιάς, συνολικού προϋπολογισμού 1.450.552 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Ειδικότερα:

Την ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2-14-20120», συνολικού προϋπολογισμού 1.450.552 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή ενός Κεντρικού Πρασίνου Σημείου στη θέση «Αμπατιέλου» στο ΔΔ Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, καθώς επίσης και στην προμήθεια τριών κινητών Πρασίνων Σημείων (όπως ορίζεται στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων), ενώ περιλαμβάνει και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ αριθ.οικ. 18485.

Το έργο θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα:

Το 1ο υποέργο (προμήθεια) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», που περιλαμβάνει δύο απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής βιοαποβλήτων , πεντακόσιους πλαστικούς κάδους συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 660 λίτρων, τρία κινητά πράσινα σημεία και όχημα μεταφοράς αυτών, κλαδοθρυμματιστές για το κεντρικό πράσινο σημείο και τα κινητά πράσινα σημεία.

Το 2ο υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες περίφραξης, διαμόρφωσης χώρου, στεγασμένου και κατάλληλα διαμορφωμένου για την τοποθέτηση container και παλετοκιβωτίων, προκειμένου να μπορεί να γίνει πλήρης διαχωρισμός υλικών για την εναπόθεση, προμήθεια φυλακίου, προμήθεια εξοπλισμού κλπ. Ο σχεδιασμός προβλέπει όλες τι υποδομές ΑμΕΑ που απαιτούνται.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», ορίζεται η 01/03/ 2019 και η ημερομηνία λήξης της η 31/12/2020 .