Θόδωρος: 1 εκ. Ε για έργα στο Θιάκι

Θ. Γαλιατσάτος

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Εργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης», προϋπολογισμού 1.000.000 Ε  και τελικού ποσού σύμβασης  260.000Ε, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο που εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΠΔΕ ΣΑΕΠ  αφορά σε εργασίες βραχοπροστασίας.

Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός 270 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.