Ιθάκη: 190.000 ευρώ για την πυροπροστασία

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ιθάκης με 190.000,00 ευρώ»

Απόφαση ένταξης έλαβε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόταση του Δήμου Ιθάκης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ» για τη δράση «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών».

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε!!!

(Dionisis Stanitsas f/b)