ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: 1.462.000 € το κόστος της τουριστικής διαφήμισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η εισήγηση της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, για την έγκριση δράσεων Τουριστικής Προβολής Ιονίων Νησιών, δείχνει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο Περιφερειάρχης και η αντίστοιχη Αντιπεριφέρεια τα ζητήματα του τουρισμού, που αποτελούν σημαντικό πυλώνα της οικονομίας για την περιφέρειά μας.

Η περιφέρεια, αντί να καλέσει σε σύσκεψη τους Δήμους και τους φορείς, τους έστειλε μια επιστολή στις 21/7/2016 με το σχέδιο τους, για να καταθέσουν τις απόψεις τους. Αποτέλεσμα ήταν μόνο ο Δήμος Κεφαλληνίας ,Παξών και η ένωση ξενοδόχων Κέρκυρας να απαντήσουν, αγνοώντας όλοι οι υπόλοιποι την πρόταση της περιφέρειας όπου αποδεικνύετε η πραγματική έλλειψη συνεννόησης και συντονισμού.

Το κόστος για το 2017 είναι 1.462.000,00€ χωρίς να είναι διασφαλισμένες οι σχετικές πιστώσεις.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα ακολουθεί την πεπατημένη των προηγούμενων χρόνων: συμμετοχή σε εκθέσεις , μεταφορά έντυπου υλικού κ.α, δράσεις τις οποίες κατά συκοφάντησαν και κατηγόρησαν όταν τις έκαναν οι προηγούμενοι. Προφανώς εσείς θα είστε ικανοποιημένος Κύριε Περιφερειάρχη για την πολύ κακή εικόνα που είχε η περιφέρεια μας στην παρουσίαση της word travel market στο Λονδίνο.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του τουρισμού στα Ιόνια νησιά και οι επιπτώσεις τους πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης και συζήτησης όχι μόνο στον χώρο αυτών που ασχολούνται επαγγελματικά με τον τουρισμό, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, αλλά φορέων και επαγγελματιών που ασχολούνται με την παράδοση, το περιβάλλον καθώς και εκείνων που αξιολογούν τις κοινωνικές επιπτώσεις του.

Κύριε Περιφερειάρχη

Η κατανομή του τεράστιου ποσού που κατασπαταλάτε σε μικρές δράσεις, δεν πρόκειται να φέρει κανένα αποτέλεσμα, γιατί αυτές έχουν προγραμματιστεί να γίνουν χωρίς συγκεκριμμένη μελέτη απόδοσης έργου. Με την μέθοδο αντιγραφής ενεργειών της προηγούμενης περιόδους, δεν επιτυγχάνεται χρηστή διαχείριση των κονδυλίων της τουριστικής προβολής. Με δεκάδες αόριστα υποέργα που θα οδηγήσουν σε αμφίβολο αποτέλεσμα , αόριστη περιγραφή των δράσεων, εμείς δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε.

Σας καταγγέλουμε στον λαό, ότι αγνοείτε συστηματικά τους Δήμους, τα επιμελητήρια και τους επαγγελματικούς φορείς.

Προτείνουμε:

Την σύσταση συντονιστικού οργάνου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας μας, με ενιαία πολιτική δράση, κοινούς σκοπούς και στόχους, τονίζοντας της ιδιαιτερότητες του κάθε ενός νησιού και της κάθε μίας περιοχής ξεχωριστά.

Συνεργασία των Δήμων και φορέων ώστε να υπάρχει συν διαμόρφωση, κοινή πολιτική και κοινή προσπάθεια.

Εμείς δεν πρόκειται σε συνεναίσουμε στον κατηφορο που οδηγείται την περιφέρειά μας.

Για την ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Γεώργιος Στασινόπουλος