Ι.Ν. Αγία Μαρίνας Σουλλάρων, Παρεκκλήσι Ι.Μ. Αγίων Φανέντων και Τάφος Τζανάτων

Ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών, Γιάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027 των ακόλουθων Πράξεων.

Ειδικότερα για τα δικά μας νησιά έγιναν τρεις εντάξεις, οι ακόλουθες:

➡︎ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Τελικός Δικαιούχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προϋπολογισμός Πράξης: 893.050,86€

Ο κοιμητηριακός Ι. Ναός Αγίας Μαρίνας, κηρυγμένο μνημείο με την ΥΑ1719/4-3-1963 (ΦΕΚ 152/Β9-4-63), βρίσκεται στην Κοινότητα Σουλλάρων. Χρονολογείται στο τέλος του 17ου αι. σύμφωνα με επιγραφές στη βόρεια πλευρά του μνημείου. Τυπολογικά ανήκει στις ξυλόστεγες μονόκλιτες βασιλικές που αποτελεί τον κυρίαρχο τύπο των εκκλησιών της Κεφαλονιάς και είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου που πλήγηκε από την έντονη σεισμική δραστηριότητα κατά το έτος 2014.

Θα εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης και στερέωσης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου.

➡︎ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΦΑΝΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Τελικός Δικαιούχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προϋπολογισμός Πράξης: 617.293,91 €

To έργο αφορά στην αποκατάσταση του Καθολικού της Μονής των Αγίων Φανέντων και του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου που βρίσκονται στην ακρόπολη της αρχαίας Σάμης Κεφαλονιάς, στη θεσπισμένη ζώνη προστασίας Α. Η ευρύτερη περιοχή της αρχαίας πόλης έχει χαρακτηριστεί το 1994 ως αρχαιολογικός χώρος και το 1995 καθορίστηκαν ζώνες προστασίας που επικαιροποιήθηκαν το 2004. Από τον 13ο αι. υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξη της Μονής. Το καθολικό της μονής στη σημερινή του μορφή οικοδομήθηκε το 1633 σύμφωνα με κτητορική επιγραφή και ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Στην ανατολική πλευρά προεξέχει η ημικυκλική κόγχη του ιερού που εξωτερικά έχει την ιδιότυπη μορφή τριών εφαπτόμενων ημικυλίνδρων. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου είναι μονόχωρος κοιμητηριακός ναός, χρονολογείται στα μέσα του 17ου αι. και διασώζει σπάνιο σύνολο τοιχογραφιών της εποχής.

➡︎ ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΑ ΤΖΑΝΑΤΑ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)

Τελικός Δικαιούχος : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.439.002,36 €

Στις ΝΑ υπώρειες του λόφου Μπόρζι κοντά στα σημερινά Τζανάτα, βρίσκεται μυκηναϊκός (περί το 1350 πΧ) θολωτός τάφος. Χρήση του βεβαιώνεται ανασκαφικά μέχρι και την ελληνιστική εποχή. Ο τάφος παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του τύπου των θολωτών τάφων (θόλο, στόμιο και δρόμο). Η σπανιότητα του μνημείου, η κατάσταση διατήρησης, η χρονολόγησή του και οι ενδείξεις μεταγενέστερης πιθανής λατρείας στο χώρο το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό. Με το έργο προβλέπεται η στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα συντήρησης και να καταστεί ο χώρος λειτουργικός για όλους.

Γραφείο Τύπου ΠΙΝ