Κάλεσμα για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Γ. Αλυσναδράτος

Ο Δήμος Κεφαλονιάς σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 θα συγκροτήσει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Γι’ αυτό καλεί τους φορείς, συλλόγους οργανώσεις καθώς και δημότες του Δήμου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως την βούλησή τους έως 31-5-2017, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου Αργοστολίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, τηλ: 26713 60158-164.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ