Κέρδη 1,04 δις Ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς

Σημαντική μείωση 2,5 δισ. ευρώ των δανείων σε καθυστέρηση με ταυτόχρονη αύξηση των καταθέσεων κατά τρία δισ. ευρώ πέτυχε για το 2016, η Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα ο όμιλος ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων και προβλέψεων για το περασμένο έτος ύψους 1,044 δισ. ευρώ έναντι 920 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Στην Ελλάδα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ήταν της τάξης των 996 εκατ. ευρώ έναντι 858 εκατ. ευρώ το 2015.

Όπως τόνισε ο κ. Γ. Χατζηνικολάου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας «Το 2016 ήταν ένα κομβικό έτος για την Τράπεζα Πειραιώς. Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η χρονιά σηματοδότησε τη σταθεροποίηση των επιδόσεων της Τράπεζας, ειδικά κατά το δεύτερο μισό του έτους, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επέτρεψαν. Η ρευστότητα και η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκαν, όπως και η πορεία των καθαρών αποτελεσμάτων».

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους στοιχεία υπήρξε και μείωση της χρηματοδότησης από τον ELA στα πέντε δισ. ετησίως από 10 δισ. που ήταν το υψηλότερο επίπεδο και είχε διαμορφωθεί τον Ιούνιο του 2015. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο στο 17,0%, ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε στο 69,5%, και ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113%. Σε επίπεδο ενοποιημένης βάσης η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ζημίες τεσσάρων εκατ. ευρώ, ενώ στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα εμφάνισε κέρδη 74 εκατ. ευρώ.