Καινούργια έκδοση της Πολιτείας του Πλάτωνος

Ο συμπατριώτης μας Κων/νος Π. Αθανασάτος, Δρ. Φ., μετά την κλασική έκδοση των Νόμων και της Επινομίδος του Πλάτωνος, που βραβεύθηκε από την  Ακαδημία Αθηνών, εξέδωσε το εμβληματικότερο έργο του φιλοσόφου, την Πολιτεία ( Α.+ Β τόμοι, σσ 1264 ), το σπουδαιότερο ίσως έργο και το πιο δυναμογόνο του δυτικού φιλοσοφικού στοχασμού, εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο, μεγαλόπνευστο και μεγαλεπήβολο.

 Το έργο εμπεριέχει αρχές, έννοιες και αξίες φιλοσοφικού, πολιτικού και ηθικού περιεχομένου και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αλληλένδετων θεμάτων που αφορούν στην οντολογία, στη γνωσιολογία, στην πολιτική, στην ηθική και τη μεταφυσική, στηριγμένο σε ένα άριστα φιλοτεχνημένο σχέδιο προβολής «παραδείγματος» ενός κοινωνικού ιδεώδους, εμπνευστικού και καθοδηγητικού του ατόμου και της κοινωνίας στην αρετή και τη δικαιοσύνη.

Αποσπάσματα της Πολιτείας διδάσκονται στη Γ τάξη των Γενικών Λυκείων της Χώρας.