«Κακώς αντλείτε τα χρήματα για την βραχοπρσοστασία»!

Από τη Δημοτική Παράταξη Ενωμένη Τετράπολη ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της αντιπεριφερειας Κεφαλληνιας στις 26.9.2017 δημοπρατείται έργο οδοποιίας με προϋπολογισμό 2.000.000.ευρω.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έχει κωδικό «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ»

Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου θα περιελάμβανε επισκευή οδοστρωμάτων, επισκευή η ανακατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως, διαπλατύνσεις, ανακατασκευή κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και κάθε άλλη εργασία επισκευής ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο που έχουν δημιουργηθεί από τους σεισμούς και ΚΥΡΙΩΣ στην Παλικη η οποία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές από τους σεισμούς και οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα.

Όμως παρά τα όσα προβλέπει ο κωδικός στον οποίο είναι εντεταγμένο το έργο, αλλά και οι πραγματικές ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου, τα δύο εκατομμύρια θα διατεθούν αποκλειστικά για ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Δυστυχώς στην Κεφαλλονια έχουμε θρηνήσει μέχρι τώρα πάμπολα και τραγικά τροχαία δυστυχήματα .

ΚΑΝΕΝΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΒΡΑΧΟΥ.

Ούτε Ένα!!

Ποιος σκέφτηκε και ποιος ενέκρινε λοιπόν για μια ακόμη φορά νέα εργολαβία βραχοπροστασίας μετά από τις εργολαβίες βραχοπροστασίας (και δεν είναι μικρές σε ανάπτυγμα και σε δαπάνη ) που έχουν ολοκληρωθεί κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου από τον Πόρο μέχρι το Φισκάρδο καθώς και στο Μύρτο?

Μήπως άλλαξαν τα βουνά της Κεφαλλονιας μετά το 2014 και έχουν αρχίσει οι πέτρες να τρέχουν στους δρόμους?

Αν είναι έτσι τότε να περιφράξουμε με «κοτετσοσυρμα» ολόκληρη την ορεινή Κεφαλλονια.

Προφανώς όμως και δεν άλλαξαν τα βουνά, ο όποιος κίνδυνος από βραχοπτώσεις σαφέστατα προϋπήρχε και σαφώς δεν έχει αλλάξει από τους σεισμούς του 2014.

Τι καινούρια φάμπρικα είναι λοιπόν η βραχοπροστασία και που στοχεύει ?

Να μηδενίσει το ήδη μηδενικό ποσοστό ατυχημάτων από καταπτώσεις βράχων?

Όμως αντί να διαθέτουμε τόσα χρήματα για την αντιμετώπιση πρακτικά ανύπαρκτων κίνδυνων από πτώσεις λίθων, μήπως πρέπει ασχοληθούμε με την μείωση των πολύ μεγάλων και πολύ πιθανών κινδύνων που ελλοχεύουν στο επαρχιακό δίκτυο, και που μπορούν να προσκληθούν από την υπάρχουσα κακή γεωμετρία των δρόμων, τα φθαρμένα οδοστρώματα, την έλλειψη προστατευτικών στηθαίων, την έλλειψη σήμανσης και διαγραμμίσεων κτλ.?

Μετά τα παραπάνω κύριοι της ΠΙΝ, σας προτείνουμε να ακυρώσετε την εργολαβία της βραχοπροστασίας που δημοπρατείται στις 26.9.17, και να διαθέσετε τα 2.000.000 (ποσό ελάχιστο για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμοί στο οδικό δίκτυο της Παλικης αλλά και της Κεφαλλονιας γενικότερα) για την επισκευή των ζημιών του επαρχιακού δικτύου, που είναι υποχρέωση σας ουσιαστική αλλά και τυπική απορρέουσα από τον κωδικό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων από τον όποιο κακώς αντλείτε χρήματα για βραχοπροστασία.

Αργοστόλι 27 Αύγουστου 2017

Γραφείο Τύπου

Δημοτικής Παράταξης

ΕΝΩΜΕΝΗ

ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ