Καλά ταξίδια Κάλβος!

Ο επιχειρηματίας της επικοινωνίας και εν δυνάμει υποψήφιος βουλευτής Παύλος Παπαδάτος, ανακοίνωσε τα εξής:

Καλά ταξίδια Κάλβος!

Η ατμοπλοϊκή σύνδεση της Ιθάκης και της Σάμης με την Πάτρα ήταν και είναι μία διαχρονική επιθυμία και κυρίως ανάγκη Κεφαλλονιτών και Ιθακήσιων.  Προς ικανοποίηση όλων μας, η επιθυμία έγινε πραγματικότητα, και το «Ανδρέας Κάλβος» σάλπαρε από Πάτρα για Σάμη και Ιθάκη. Πολλοί είναι εκείνοι που θα πουν ότι πρωταγωνίστησαν για να γίνει αυτή η σύνδεση. Η αλήθεια είναι ότι ο ένας και μοναδικός πρωταγωνιστής είναι εκείνος που επενδύει τα αναγκαία κεφάλαια για να πραγματοποιηθεί αυτή η σύνδεση. Όλοι οι άλλοι…

Στην προκειμένη περίπτωση, η εταιρία IONIAN GRΟUP έκανε την σύνδεση και πήρε και τον επιχειρηματικό κίνδυνο.  Προσωπικά της εύχομαι καλά ταξίδια και λελογισμένα κέρδη για να μην την χάσουμε… Γιατί αν την χάσουμε θα πιάσουν δουλειά ξανά οι «πρωταγωνιστές», αλλά τότε δεν θα υπάρχει ο πρωταγωνιστής…

(Εννοείται ότι η προσπάθεια των Ιθακήσιων θεσμικών εκπροσώπων για την ακτοπλοϊκή επανασύνδεση της Ιθάκης με την Πάτρα ήταν όντως πολύ σημαντική).

Καλά ταξίδια Κάλβος!

Παύλος Παπαδάτος