Καμία απειλή, λέει ο “Δημόκριτος”

Στη διάθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βρίσκεται το πρώτο μέρος της μελέτης διερεύνησης και παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσω εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων, που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο «Δημόκριτος» στην ευρύτερη περιοχή του Ληξουρίου και του Αργοστολίου, μετά την πυρκαγιά στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στην Κεφαλονιά, στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 και έπειτα από πρωτοβουλία της Π.Ι.Ν. για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη και τα πρώτα συμπεράσματα αυτής, όπως γνωστοποιήθηκαν στον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Σπύρο Ιωάννου, από τον προϊστάμενο του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Αναφοράς Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Λεόντιο Λεοντιάδη, δεν υφίσταται κανένα θέμα για τη δημόσια υγεία, καθώς οι τιμές στις μετρήσεις που έγιναν στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, είναι -κατά περίπτωση- είτε παρόμοιες με αυτές που έχουν μετρηθεί σε αγροτικές περιοχές απομακρυσμένες από αστικές δραστηριότητες, είτε παρόμοιες μ’ αυτές που ανιχνεύονται στο κέντρο της Αθήνας.

Οι υψηλότερες τιμές χημικών ρύπων ανιχνεύτηκαν στις περιοχές Αγ. Δημήτριος και Αθέρας, που βρίσκονται δυτικά νότιο-δυτικά του Χ.Υ.Τ.Υ. Αντίστοιχα, οι τιμές των χημικών ρύπων  στις περιοχές Αγκώνας και Πετρικάτα ήταν σε χαμηλά επίπεδα.

Οι μετρήσεις δεν προκαλούν ανησυχία για τη δημόσια υγεία και ως εκ τούτου δεν υπήρξαν υποδείξεις από τον «Δημόκριτο», στο έγγραφο που εστάλη στον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Σπύρο Ιωάννου, για απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς Π.Ι.Ν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του «Δημόκριτου», εξάλλου, έχουν αναλυθεί δύο δείγματα ελαιολάδου από την ευρύτερη περιοχή για διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια, οι συγκεντρώσεις των οποίων βρέθηκαν σε κανονικά επίπεδα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1259/2011/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σωτήρης Κουρής, υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ινστιτούτο «Δημόκριτος» θ’ ακολουθήσει συλλογή δειγμάτων φυτικής και ζωικής προέλευσης (ελαιολάδου, γάλατος και κρέατος) και των υπόγειων υδάτων από τις πληγείσες περιοχές (Παλικής, Αγκώνος και Θηναίας), σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Το έργο αυτό θ’ αναλάβουν στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Σημειώνεται ότι η Π.Ι.Ν. βρίσκεται εν αναμονή της αντίστοιχης μελέτης από τον «Δημόκριτο» και για την ευρύτερη περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου, στην Κέρκυρα, καθώς και γι’ αυτή την περίπτωση, η Περιφερειακή Αρχή πήρε την πρωτοβουλία να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».