Κανελλάτε, σε πειράζει πούσαι φίρμα;

⦿ Σε μεγάλη πολιτική φίρμα εξελίσσεται ο Κανελλάτος και είναι ήδη στα «υπ’ όψιν» του Κυριάκου για τον πρώτο ανασχηματισμό! Αλα τις, Ιθύνοντα!

Ιβάν