Κανονικά φέτος οι εξετάσεις στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Tο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο Νομοσχέδιο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην ΚΕΝΕ περιλαμβάνεται το «Άρθρο 45 Εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι οι εξετάσεις θα γίνουν για πρώτη φορά την περίοδο των Πανελληνίων 2020-2021 αντί του ορθού 2019-2020.

Για τον λόγο αυτό η πρόταση νόμου προς τη βουλή θα επαναδιατυπωθεί, ώστε οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν φέτος.

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Εργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης», προϋπολογισμού 1.000.000 Ε  και τελικού ποσού σύμβασης  260.000Ε, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο που εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΠΔΕ ΣΑΕΠ  αφορά σε εργασίες βραχοπροστασίας.

Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός 270 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.