Καπετανέοι …ναυτόπαιδες!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΕΒΛΕΠΑ -ΑΚOΥΓΑ ΥΠOΥΡΓOΥΣ και άλλους Πολιτικούς Ηγέτες (από τότε) με γνώσεις …ανθυποκλητήρος και διερωτώμην πως μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να “Πλοιαρχεύουν” στο …“Πλοίον η Ελλάς”!

Ηταν δυνατόν να μη γνωρίζουν, στο ελάχιστον, τις ελλείψεις των, την ανικανότητά τους, τους εαυτούς τους τους ίδιους;; (Μετά την επανάκαμψίν μου από την ξένην και πριν από αρκετά χρόνια!)

Εβλεπα “ναυτόπαιδες” (μούτσους) να ασκούν καθήκοντα …καπετανέων και εγνώριζα ότι το “Πλοίον η Ελλάς” πάει ολοταχώς, προς τα …βράχια!!

Θεώρησα ότι θίγω …λιγότερους και …λιγότερο, αν …εμμέτρως εκφράσω και δημοσιεύσω το εύλογον διερώτημά μου:

Ό,τι και να’ ναι ο άνθρωπος
ό,τι και να σπουδάσει
ως άνθρωπος τον άνθρωπον
θα πρέπει να δαμάσει!

Αυτόν που έχει μέσα του
και μόνο αυτός τον ξέρει
να’ ναι γι’ αυτόν περήφανος
όχι να υποφέρει!

Ν’ απλώνει το χεράκι του
μέχρι εκεί που φθάνει
“μούτσος” αν εκπαιδεύτηκε
τον…”Κάπταιν” να μη κάνει!!

(“ΗΜΕΡΗΣΙOΣ”, 2003!! Έκδοσις 2009, ΕΜΜΕΤΡΑ ΚΑΙ… ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ του Παναγή Σιμωτά)