Καταγγελία από το Επιμελητήριο

Στ. Σπαθής

Από το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε καταγγελία ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προχώρησε το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τις αποζημιώσεις του Ιανού.

Στην πρωτοβουλία υποβολής καταγγελίας προχώρησε η διοίκηση του Επιμελητηρίου, μετά από την αναστάτωση που προκάλεσε στις επιχειρήσεις των νησιών μας η αδόκητη δημοσίευση της 5ης  τροποποίησης με αριθμό Α.Π. 5442/3.10.2022 ΑΔΑ 6ΑΜΤ46ΜΤΛΡ-ΧΓΧ της  Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».Έως την δημοσίευση της άνω τροποποίησης εκατοντάδες επιχειρήσεις από την Κεφαλονιά έσπευσαν να καταρτίσουν φακέλους επιβαρυνόμενες με αντίστοιχα (λογιστικά κλπ.) έξοδα.

Η καταγγελία θεωρούμε ότι θα αποτελέσει την εκκίνηση του αγώνα για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση των πληττόμενων επιχειρήσεων  των νησιών μας.

ΓΙΑ  ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ