Καταγραφή και σήμανση ιπποειδών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 726/107637 (ΦΕΚ Β’ 2028/21-04-2022) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών, πρέπει να προσέλθουν το συντομότερο δυνατό στο Τμήμα Κτηνιατρικής (Διοικητήριο), προκειμένου να καταχωρηθούν, όπως είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, στο Μητρώο Εκτροφών Ιπποειδών που θα τηρεί στην Υπηρεσία μας. Επίσης θα τους δοθούν οδηγίες σχετικά με την Ηλεκτρονική Σήμανση και την έκδοση Διαβατηρίου των ιπποειδών τους, όπως προβλέπει η παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

Για την καταχώρηση της εκτροφής απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του κατόχου της:

  1. i) Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο του ιδιοκτήτη
  2. ii) Ταχυδρομική Διεύθυνση Κατοικίας του ιδιοκτήτη

iii) Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου/Κάρτας Εργασίας.

  1. iv) Α.Φ.Μ.
  2. v) Τηλέφωνα η/και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email)
  3. vi) Έδρα εκτροφής (Δήμος, οικισμός και τοποθεσία διατήρησης των ιπποειδών)

Εάν υπάρχουν παλαιότερα έγγραφα καταγραφής των Ιπποειδών (ΑΔΑΜΙ) να προσκομιστούν.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ