Κατασχέθηκαν δολώματα ολοθούρια

Αλλα διακόσια (200) άτομα δολωμάτων του είδους ολοθούρια κατασχέθηκαν πρόσφατα, από τα στελέχη του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας.

Συγκεκριμένα, ανωτέρω στελέχη σε διενεργηθέντα έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Αργοστολίου, εντόπισαν το Ε/Π-Α/Κ «ΘΕΚΛΗ-ΣΟΦΙΑ» Λ.Π. 6764 να έχει προβεί σε υπεραλίευση δολωμάτων ποσότητας τριακοσίων πενήντα (350) ατόμων, αντί της προβλεπόμενης ποσότητας των εκατόν πενήντα (150) ατόμων.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή επιβλήθηκαν οι διοικητικές κυρώσεις.