Κατηγορούνται μύιαι δια παρενόχλησιν!

Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
τ. Δήμαρχος

Ο πρωθυπουργός μας και ποιμενάρχης της Λεγεώνος εκ μορφώματος, συνιστωσών εκ κατα-καθημάτων διαφόρων κομματιδίων αντιλαμβανόμενος την οδημέραι αυξανόμενην δράσιν και αντίδρασιν απάσης της αντιπολιτεύσεως, ήγουν από της Αξιωματικής έως και της εσχάτης, είναι επόμενον να αμύνεται, να αγωνίζεται -κατά την καλήν του συνήθειαν-, σκληρά για να πείσει τον κόσμο που τον πίστεψε, τον λάτρεψε, τον δόξασε, επειδή είναι ο μόνος πολιτικός συνεπής προς τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις του!

Εξ’ ανάγκης πολύ έντονα συχνάκις καταφέρεται και προσβάλλει βάναυσα την αντιδραστική αντιπολίτευση, η οποία δεν διστάζει να τον παρομοιάζει -για την δυστυχία των Ελλήνων-, με τας μυίας εκείνας αι οποίαι επικάθηνται επί του σώματος αλλά κυρίως επί των γεννητικών οργάνων και των κώλων όνων τε και ίππων, αρρένων και θήλεων (Μυίαι «ιπποβόσκουσαι»), εντόνως, εντόνως ενοχλούσαι αυτά τα ζώα διά εντόνων τσιμπιμάτων, μη αναγνωρίζοντα ό,τι τρέφονται αρκούντως εκ των βιολογικών εξερχομένων προϊόντων εξ οπισθίων, ευόσμων και ευγεύστων! Τα ήρεμα αυτά όντα το μόνο μέσον αμύνης που έχουν, που διαθέτουν, είναι η πυκνή ουρά των η οποία πλήττει συνεχώς …κατά πρόσωπον αυτά τα αναίσθητα ζωϋφια, χωρίς όμως πάντοτε να πετύχουν επιθυμητό αποτέλεσμα. Να εγκαταλείψουν, δηλαδή, αυτούς τους ευαίσθητους χώρους -καίτοι οπισθίους-, του σώματός των!

Τουτέστιν, η πεντηκονταποδαρούσα -πρωτοφανής στον κόσμο-, κυβέρνηση, θεωρεί εαυτόν ως ανήκοντα δικαίως στο Δημοκρατικό τόξο, και δη πρό του …ακραίου ευωνύμου, και έχει απαίτησιν, πάσαι αι εξουσίαι και λοιπαί κρατικαί Αρχαί, να εξουσιάζονται και να υπακούουν εις τα κελεύσματα και αξιώσεις της, αλλά και στις επιθυμίες της -ως λαοπρόβλητος-, καθόσον -έστω και με ποσοστό κάτω του 15%, εκφράζει την λαϊκή βούλησιν και τιμά την χώραν.

Ενίοτε όμως παρουσιάζονται αποφάσεις -κυρίως της Δικαιοσύνης-, που έρχονται εις σύγκρουση προς τας προοδευτικάς ιδέας της. Δήλον εστί πως τα τοιαύτα ως …απαράδεκτα, αποβαίνουν λίαν επιζήμια για την Αριστερόστροφη πατρίδα μας!

Εκ του λόγου τούτου, μερικά υψήκορμα παλικάρια της, προεξάρχοντος του μαλλιάγγουρα ιατρού (πάσης νόσου και…) και υπουργού αναπληρωτή επί της …Υγείας των ιθαγενών, ήρξαντο πύρ ομαδόν διά να την συνετίσουν. Να την φέρουν στο δρόμο της δίκαιης ανάπτυξης!

Δηλαδή για να γίνει αντιληπτόν και υπό των παιδίων της Αθμιας Εκπαίδευσης -που θα αρχίσουν να διδάσκονται πλήρως το κεφάλαιον της σύγχρονης σεξουαλικής αγωγής-, και θα απολαμβάνουν της εκτίμησης της Ε.Ε., θα γνωρίζουν ό,τι το ήμισυ της χώρας έχει επωληθεί στους κατακτητές μας, για 99 χρόνια, οι πάντες πρέπει να υπακούσουν και ασπάζονται -την έστω και επ’ ολίγον αυταπατηθείσαν Κυβέρνηση-, η οποία λόγοις και έργοις απεδείχθη συνεπεστάτη. Αλλως ενεργούν, δρουν και αντιδρούν ως αι προαναφερθείσαι μυίαι, μολύνουσαι τον τόπον!

Επιεικέστερη η αναφορά -για τους παρενοχλούντας τον ηγεμόνα μας-, είναι οι παρομοίωσή των με τας σκωληκόμυιας, αι οποίαι απολαμβάνουν τας τροφάς εκ νωπών περιτωμάτων -ανθρώπων τε και ζώων-, δηλαδή των σκατών. Αι κοιναί μυίαι, ολιγότερον ενοχλητικαί καθόσον απομακρύνονται με τις μυιοσκοτώστρες. Τα νεογνά των όμως, -καίτοι μικρά-, διαθέτουν οξείς οδόντας επωδύνους οσάκις μας τσιμπούν.

Αυτά τα …ολίγα προς το παρόν. Από ποδοσφαιρικής πλευράς τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Σκορ (1-0) υπέρ της δια πρώτης φοράν αριστεράς καίτοι ο Γερμανός διαιτητής δεν σφύριξε στο ολοφάνερο πέναλτυ που κάνανε οι Συριζανέλοι. Τους αβαντάρει… Να δούμε στο τέλος, τι θα συμβεί. Μήπως οι θεατές ξεσηκωθούν κι’ αρπάξουν τα καθίσματα και τα ρίξουν στο γήπεδο τραυματίζοντας διαιτητή και οπαδούς του κοπαδιού της ηγεσίας.

(Σιγά μην κουνάτε απότομα τα καλάθια και σπάσουν τα ωά! Ουααά-ουααά, ουαί, ουαί και ημίν τοις Συριζανέλοις)!