Κατοχύρωση Διακριτικού Τίτλου των Καταλυμάτων

Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κεφαλονιάς  & Ιθάκης  γνωρίζει σε όλα τα Μέλη της που είναι  Επιχειρηματίες Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4582/2018 – Άρθρο 32 Παρ.5  , η Κατοχύρωση του Διακριτικού Τίτλου των Επιχειρήσεων τους και σε περίπτωση περισσοτέρων το σύνολο αυτών, είναι υποχρεωτική και θα γίνεται μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (ΥΜΣ ) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ κατά περίπτωση , σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3419/2005 (Α’ 297 ) και 4441/2016 (Α’27).

Καταλυτική ημερομηνία Κατοχύρωσης ορίζεται η 31/12/2019.

Η μη Κατοχύρωση του Διακριτικού Τίτλου  μέχρι την παραπάνω ημερομηνία , επιφέρει πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ σύμφωνα με τον νόμο.

Για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί μέσω του Επιμελητήριου Κεφαλονιάς & Ιθάκης,  παρακαλούμε τους Επιχειρηματίες Μέλη μας  όπως επικοινωνήσουν  μαζί μας κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου μας ,Δευτέρα έως Παρασκευή  09:00πμ – 14:00μμ, προκειμένου να ενημερωθούν.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο / fax 26710-29109 & στο email oeeddki1@gmail.com

Για την Ο.Ε..Τ.Κ.Κ.Ι
O Πρόεδρος Ατσάρος Δημήτριος
O Γεν.Γραμ. Μουρελάτος Σπυρίδων