Κενές θέσεις φαρμακείων στης Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οι κενές θέσεις φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατά την 31-05-2016.
Oι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως (Μομφεράτου 30 Αργοστόλι) ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας που είναι dnsi_dim_ygeias.kef@pin.gov.gr εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου.
Oι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα.
Oι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά την 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
Η αίτηση χορήγησης φαρμακείου συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης ,από υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούμενου/ης ,στην οποία αυτός/η δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος /η για τη λειτουργία του φαρμακείου, στην περίπτωσης της χορήγησης συγκεκριμένης άδειας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713-62703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝOΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ