Κενή η θέση του αντιπροέδρου στο Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς!

Α. Μαρκέτος

Κενή παραμένει η θέση του αντιπροέδρου στο Λιμενικό Ταμείο, καθώς ο ορισθείς από τον δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση δημοτικός σύμβουλος Αγγελος Μαρκέτος δεν ανέλαβε ποτέ τέτοια καθήκοντα!

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μετά τον πρόσφατο θάνατο του αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Χρήστου Λευκαδίτη, στο οποίο προεδρεύει ο Αλέξανδρος Μοσχονάς, ο κ. Παρίσης όρισε αντιδήμαρχο τον κ. Μαρκέτο, πλην όμως ο κ. Μαρκέτος ειδοποίησε τον δήμαρχο ότι παραιτείται της θέσεως αυτής, διότι αδυνατεί να αναλάβει λόγω προβλημάτων υγείας.

Ετσι η θέση παραμένει κενή και πρέπει τώρα να γίνει ανάκληση του ορισμού του κ. Μαρκέτου ως αντιπροέδρου του Λ.Τ., ώστε να αναλάβει νέος αντιπρόεδρος.

Αλ. Μοσχονάς
Α. Μαρκέτος
Χρ. Λευκαδίτης