Κλείνει ο Αίνος για όλη την αντιπυρική περίοδο με απόφαση της ΠΙΝ

Με απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κλείνει ο Εθνικός Δρυμός του Αίνου καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Συγκεκριμένα η απόφαση που υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τραυλός αναφέρει:
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τις ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατά την αντιπυρική περίοδο 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Να επιβάλλουμε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας, καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2022 στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, καθώς και το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης εισόδου, κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας κατηγορία κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) και 5 (Κατάσταση Συναγερμού) .
  2. Σε εξαιρετικές και επείγουσες συνθήκες ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας μπορεί να αποφασίζει επιπλέον μέτρα απαγόρευσης.
  3. Η παραπάνω απαγόρευση είναι δυνατό να ισχύει και τις μέρες που προβλέπετε από το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας κατηγορία κινδύνου 3 (Υψηλή), αναλόγως των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν στο νησί.
  4. Τα ανωτέρω έχουν ισχύ έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31-10-2022.
  5. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δ/νση Δασών και στις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Αρχές Κεφαλληνίας.
  6. Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και προστατευόμενων περιοχών Ιονίων Νήσων του ΟΦΥΠΕΚΑ θα μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή του μέτρου.
  7. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού δια των τοπικών ΜΜΕ για την επικρατούσα κατάσταση.

Παρακαλείσθε για την άμεση και ομαλή διεξαγωγή του μέτρου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Π.Ε. Ιθάκης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ