Κλειστά Ιατρεία τον Ιούλιο

Τα ιατρεία Κεραμειών, Κουρκουμελάτων, Σβορωνάτων, Σπαρτιών και Πεσσάδας θα παραμείνουν κλειστά για το μήνα Ιούλιο, διότι οι τρεις ιατροί που έχουν διοριστεί σε αυτά έχουν μετακινηθεί στα Νοσοκομεία Αργοστολίου και Μαντζαβινάτειο Ληξουρίου με αποφάσεις του Διοικητή της 6ης Υγιειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ).

Ενημερώθηκα ότι με το παρόν καθεστώς μετακίνησής μου δεν νομιμοποιούμαι να λειτουργώ τα άνωθι ιατρεία, εκτός αν υπάρξει σχετική εντολή από το Διοικητή της ΥΠΕ.

Στην από 25/06/18 αίτηση μου προς το Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο αναφέρω: «…όσον αφορά την περίπτωσή μου, αιτούμαι της δυνατότητας να διαθέσω τις μισές τακτικές εργάσιμες ημέρες στα χωριά ευθύνης μου (Κεραμειές, Κουρκουμελάτα, Σβορωνάτα και Σπαρτιά)».

Τις 29/06/2018 κατέθεσα στο Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο αίτηση μη ανανέωσης της μετακίνησής μου, η οποία λήγει τις 30 Ιουλίου 2018 (πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου αναφέρεται σε παράτασή της ως τις 31 Δεκεμβρίου 2018).

Οι ημέρες υπηρεσίας μου στα πρωινά ιατρεία του Μαντζαβινάτειου θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 2 Ιουλίου.

Νικόλας Μοσχόπουλος,

Γενικός Ιατρός

Τηλ. 69444 60669

Κέντρο Υγείας Σάμης: 26740 22222

Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο Ληξουρίου: 26710 92222