Συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή»!

Εξουσιοδοτημένος Ψυκτικός και σημείο πώλησης κλιματιστικών

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΩΝΗΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972894814