Κοινόχρηστοι χώροι: Τελευταία υπενθύμιση

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες ότι πρέπει να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο Αργοστολίου προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορικών σταντ για το έτος 2022 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα κατωτέρω:

  1. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  2. Πρόσφατη Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
  3. Εάν πρόκειται για εταιρείες, το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.
  4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.
  5. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Σε περίπτωση μη άμεσης προσέλευσης, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (πρόστιμα κ.λπ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2671360101, 2671361018-019

Email: protocol@argostoli.gov.gr

Ο Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Πεφάνης