Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παραχώρι

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλληνίας ανακοινώνεται ότι, για την διευκόλυνση τεχνικών εργασιών στο οδικό δίκτυο θα ισχύσουν, οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Παράταση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας, όλων των οχημάτων σε Δημοτική Οδό, στην Τοπική Κοινότητα Περαχωρίου Ιθάκης, (θέση Παναγία), για το χρονικό διάστημα από 20-10-2017 μέχρι και την 27-10-2017 , λόγω συνέχισης εκτέλεσης εργασιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της Τοπικής Κοινότητας Περαχωρίου Ιθάκης.