Κόμμα ίδρυσε ο Γιώργος Καρράς!

Πώς ονομάζεται

Την ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού με το όνομα «Φωνή Δημοκρατίας» ανακοίνωσε ο βουλευτής της Β’ Αθηνών, Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2016 ανεξαρτητοποιήθηκε από την Ένωση Κεντρώων.

«Φιλοδοξία μας είναι να εργαστούμε με βάση τις δημοκρατικές αρχές του κεντρώου χώρου για την αξιοκρατία και διαφάνεια, την ανάταξη της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονομίας με σεβασμό στην ισονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ο κ. Καρράς.

Αναλυτικά η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κ. Καρρά:

Ιδρυτική Διακήρυξη

Συμπληρώνεται το 8ο έτος μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης εξαιτίας άφρονων πολιτικών του παρελθόντος, δανεισμού και ελλειμμάτων. Οι συνέπειες της είναι ορατές στην κοινωνία και στην οικογένεια, η φτωχοποίηση απειλεί πολλούς και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς και επαγγελματίες και ιδίως τους νέους με την ανεξέλεγκτη ανεργία και τις ασταθείς εργασιακές σχέσεις. Το κοινωνικό κράτος κλονίζεται, οι ευπαθείς ομάδες ζουν καθημερινό Γολγοθά, το επίπεδο της εκπαίδευσης και η παροχή υπηρεσιών υγείας υποβαθμίζονται.

Η κρίση συνετέλεσε στην εξάρτηση της Χώρας από τις διαθέσεις των δανειστών, οι οποίοι με μνημόνια επιβάλλουν πολιτικές λιτότητας, διευρύνουν τις ανισότητες στην κοινωνία και δημιουργούν συνθήκες αμφισβήτησης δημοκρατικών αρχών και αξιών.

Η πολιτική, που άσκησαν και ασκούν οι Κυβερνήσεις της κρίσης, δεν πέτυχε την έξοδο και την κανονικότητα στην ζωή των Ελλήνων, γιατί αρκέστηκαν στην διαχείρισή της και αντί να προστατεύσουν τα συμφέροντα του λαού, με κομματική ιδιοτέλεια δεν προχώρησαν στις απαραίτητες τομές.

Τα πολιτικά κόμματα, που αυτοπροσδιορίζονται του κεντρώου χώρου, δεν επιτέλεσαν τον συμβιβαστικό και εξισορροπητικό ρόλο που εξ ορισμού οφείλουν και είναι αναγκαίος στις παρούσες συνθήκες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα.

Η ανάγκη ιδρύσεως πολιτικού φορέα, που θα εκφράσει την αμιγή κεντρώα ιδεολογία και θα εργαστεί για την έξοδο από την κρίση, την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την ισότητα των πολιτών και την ισότητα των φύλων, την ανάπτυξη κοινωνικού κράτους, την αποκατάσταση των αδικιών, την δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς απασχόλησης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας για όλους, είναι πλέον απολύτως επιβεβλημένη.

Η ανάγκη να σταματήσει η αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική και να εκφραστούν μέσω ενός νέου δημοκρατικού πολιτικού φορέα, μας οδήγησε στην απόφαση να ιδρύσουμε πολιτικό κόμμα υπό τον τίτλο

«Φωνή δημοκρατίας»

και :

  •  Να διακηρύξουμε την πίστη μας στο πολίτευμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τον σεβασμό μας στο Σύνταγμα της Χώρας, τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και τις διεθνείς συνθήκες της Ελλάδος.
  • Να δηλώσουμε την αταλάντευτη προσήλωση μας στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της δικαιοσύνης.
  • Να εργαστούμε στην βάση των αξιακών αρχών του κεντρώου χώρου, της αλήθειας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
  •  Να επιδιώξουμε την ανάταξη της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονομίας με έμφαση στους παραγωγικούς τομείς και τη γεωργία, εγκαταλείποντας ιδεοληψίες και αγκυλώσεις.
  •  Να συσπειρώσουμε τις δημοκρατικές δυνάμεις του κέντρου, με σκοπό οι αρχές μας να αποτελέσουν αντικείμενο εποικοδομητικής πολιτικής.

Καλούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, που αποδέχονται την ιδρυτική μας διακήρυξη, να την συνυπογράψουν και στα πλαίσια διαλόγου και ανοιχτών διαδικασιών να συνδιαμορφώσουμε το καταστατικό του κόμματος και το πρόγραμμά μας.

Χαλάνδρι, 24/05/2017 «Φωνή δημοκρατίας»