Λήψη μέτρων για θυελλώδεις ανέμους

Αυξημένα μέτρα λόγω θυελλωδών ανέμων ζήτησε ο Λιμενάρχης Αθανάσιος Σιούτης από τις τοπικές Λιμενικές Αρχές.

Το «σήμα» αναφέρει:

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το Αρ. Πρωτ.: 384/16-09-2020 Δελτίο Αναγγελίας Θυελλωδών Ανέμων, που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητάς τους.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ