Λειτουργία Υπηρεσιών Δήμου Σάμης

Ανακοίνωση-Ενημέρωση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του εξέδωσε ο Δήμος Σάμης. 

Γενική Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους πολίτες πως από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η εξυπηρέτηση στις Υπηρεσίες του Δήμου γίνεται αποκλειστικά με εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση μέσω των τηλεφωνικών γραμμών, της τηλεομοιοτυπίας (fax) και των ηλεκτρονικών ταχυδρομικών διευθύνσεων (e-mails). 

Οι επείγουσες περιπτώσεις που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη θα γίνονται κατόπιν ραντεβού. 

Ο Δήμος Σάμης καλεί τους πολίτες να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες προφύλαξης του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/)

Βοήθεια στο Σπίτι

Η δομή του Βοήθεια στο Σπίτι συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ωφελούμενους της, λαμβάνοντας κάθε μέτρο προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. 

Πύλη gov.gr 

Οι δημότες μπορούν να εξυπηρετηθούν από την πύλη www.gov.gr σε πληθώρα δημόσιων υπηρεσιών από πλειάδα υπουργείων διαδικτυακά (πχ Υπεύθυνη Δήλωση με Γνήσιο Υπογραφής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet κ.ο.κ.).

Ακολουθεί λίστα με τα πιστοποιητικά για τα οποία μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της πύλης «Ερμής» στις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας άμεσα το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) στην ηλεκτρονική σας θυρίδα. 

Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /Α’/11.05.2015).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την άμεση έκδοση του αποτελέσματος, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή σας στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ» στον παρακάτω σύνδεσμο:

ermis.gov.gr

Δικαιολογητικά Ηλεκτρονικής Υποβολής και Έκδοσης μέσω της Πύλης «Ερμής»

1. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)

3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

4. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

5. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)

6. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)

7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Πληρωμές Δημοτών

Οι πληρωμές δημοτών θα γίνονται στους ακόλουθους λογαριασμούς του Δήμου Σάμης, με την οδηγία να περιγράφεται λεπτομερώς αιτιολόγηση της κατάθεσης και να ακολουθεί επιβεβαίωση της κατάθεσης με τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Δήμου Σάμης

1. Εθνική Τράπεζα: 31500616540 

ΙΒΑΝ: GR63 0110 3150 0000 3150 0616 540. 

2. Alpha Bank: GR61 0140 6830 6830 0200 2020 729. 

3. Eurobank: 0026034 2670200684214, 

IBAN: GR97 0260 3420 0006 7020 0684 214, 

4. Πειραιώς: GR29 0172 4530 0054 5309 9313 741

Επικοινωνία με τον Δήμο Σάμης

Οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω τηλεφώνου, φαξ και email:

Υπηρεσία/Τμήμα email Τηλ. Fax

Πρωτόκολλο dimos@sami.gov.gr 2674 360 504 – 505 2674 023 063

Γραφείο Δημάρχου mayor@sami.gov.gr 2674 360 517 

Ταμείου kavgerinou @sami.gov.gr 2674 022 640 

Εσόδων, Περιουσίας etzanetatou@sami.gov.gr 2674 022 640 

Δημοτικής Κατάστασης dk.kefal@yahoo.gr 2674 360 523 

Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου dl.kefal@yahoo.gr 2674 360 523 2674 023 722

Τεχνική Υπηρεσία ty@sami.gov.gr 2674 023 446 

Τμήμα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου ty@sami.gov.gr 2674 023 446 

Πρόνοιας spapadatos@sami.gov.gr 2674 360 517 

ΚΕΠ Σάμης d.samis@kep.gov.gr 2674 360 521 

ΚΕΠ Πυλάρου d.pylareon@kep.gov.gr 2674 360 250 

ΚΕΠ Ερίσου d.erisou@kep.gov.gr 2674 360 302 

ΔΕΥΑΚ Υπηρεσία Ύδρευσης  desamis@otenet.gr  deyaarg@otenet.gr 2674 023 744 2671 023 064 

(Γραφείο Τύπου 

Δήμου Σάμης)