Λειτουργεί ξανά το Μουσείο Ελιάς στα Μακρυώτικα

Ο Δήμος Σάμης ενημερώνει ότι λειτουργεί ξανά το Μουσείο Ελιάς στα Μακρυώτικα.

Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Ελιάς διαμορφώνεται ως εξής κάθε μέρα εκτός Κυριακής:

Ωράριο Λειτουργίας:

• 10.00 – 13.00

• 18.00 – 20.30